Thưởng thức ca Huế trên sông Hương

DỊCH VỤ NGHE CA HUẾ , THẢ ĐÈN HOA ĐĂNG.

-Thời gian: 45 – 60 phút.

-Ghép vé 70k/ khách.

-Thuyền đôi dưới 30 khách: giá 1.200k/ thuyền.

-Thuyền đơn dưới 10 khách giá 1000k/ thuyền.

👌Phục Vụ Ăn Trên Thuyền DẠO SÔNG HƯƠNG

-Thời gian 1 tiếng

-Thuyền đôi dưới 35 khách giá 400k/ thuyền.

-Thuyền đơn dưới 10 khách giá 250k/ thuyền.

THUYỀN THAM QUAN CÁC DI TÍCH Ở HUẾ – giá báo tuỳ thời điểm……

ĐỐI VỚI KHÁCH NƯỚC NGOÀI (SIN MÃ ẤN ANH HÀN THÁI ) dạo sông hương, đỗ Chùa Thiên Mụ hoặc đón từ Chùa Thiên Mụ:

-Thời gian 30p

-Thuyền đơn: 150k / thuyền /dưới 10ng

-Thuyền đôi: 250k / thuyền / dưới 35ng

Bài viết liên quan

Trả lời

'