Thư ngỏ
Fohaco Travel hình thành và phát triển bền vững, đã ghi dấu ấn của mình với thông điệp “Du lịch An toàn, Hạnh phúc”. Những giá trị mà chúng tôi luôn nỗ lực hướng đến đó là: Giá trị khám phá, giá trị niềm tin và gợi mở những giá trị của du khách thể hiện bản thân, vượt lên giá trị của chính mình.

Trong định hướng phát triển kinh doanh đến năm 2030, Fohaco Travel tập trung xây dựng hình ảnh du lịch thân thiện môi trường ở: 3 lĩnh vực du lịch lữ hành chính: lữ hành du lịch miền núi; lữ hành du lịch biển; lữ hành du lịch dịch vụ giải trí. Và từng bước trở thành Công ty lữ hành chuyên nghiệp, đủ sức, đủ tầm để bước vào sân chơi khu vực. Ở bất cứ lĩnh công việc nào, Fohaco Travel cũng chứng tỏ vai trò tiên phong, dẫn dắt sự thay đổi xu hướng người đi du lịch.

Tầm nhìn
• Đưa Fohaco travel trở thành một giá trị cốt lõi trong du lịch an toàn, thân thiện môi trường đối với người dân Việt Nam.

Sứ mệnh
• NGƯỜI TIÊN PHONG

Giá trị cốt lõi:
• Uy tín chuyên nghiệp
• Lấy thước đo hạnh phúc của khách làm giá trị của Fohaco travel
• Gia tăng giá trị
www.fohaco.com