Bảng giá xe du lịch Huế 4-7 chỗ

LỊCH TRÌNH (CÓ TÀI XẾ) XE 4 CHỖ XE 7 CHỖ
Sân bay Phú Bài ⇔ Trung tâm Huế 170.000 230.000
Sân bay Phú Bài ⇔ Vedana Resort 400.000 600.000
Sân bay Phú Bài ⇔ A Lưới 800.000 1.000.000
Sân bay Phú Bài ⇔ Alba Thanh Tân 400.000 600.000
Sân bay Phú Bài ⇔ Khe Sanh, Lao Bảo 1.600.000 1.800.000
Sân bay Phú Bài ⇔ La Vang Quảng Trị 700.000 900.000
Huế ⇔ Lăng Cô 600.000 800.000
Huế ⇔ Đà Nẵng 1.200.000 1.400.000
Huế ⇔ Hội An 1.400.000 1.600.000
Huế ⇔ Phong Nha, Thiên Đường 2.500.000 2.800.000
Tham quan Huế 2 – 3 điểm (Đón trả TTTP) 500.000 700.000
Tham quan Huế 4 – 5 điểm (Đón trả TP) 650.000 900.000

Bài viết liên quan

Trả lời

'